DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

ZŠ LN – Keramika / 1.–3. tř. / po (6 - 9 let)

V keramické dílně pro děti vám nabízíme nejen rodinné prostředí, ale také zkušenost s vedením začátečníků. Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku, používat glazury, engoby aj. Tvůrčí keramika je zaměřena na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj fantazie, výtvarného cítění a jemnou motoriku. Práce je individuální i skupinová, tak aby se děti dokázaly mezi sebou domluvit a spolupracovat. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hyperaktivní, s diagnózou ADHD... Děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý. Lektorka Marie Sypalová je dlouhodobá interní pedagožka DDM hl. m. Prahy s velice kladným přístupem k dětem.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
PO 15:30-17:00


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
ZŠ Chvaly - Doveda 2
Kurz šití na stroji pro děti (po)
Sochařství a prostorová tvorba – děti
ZŠ Chvaly - Keramika 2
ZŠ Chmelnice - Keramika 3 / čtvrtek
ZŠ LN – Vaření / 2.–5. tř.
Výtvarně-řemeslná dílna I (ST)
Keramika (čt 14.30)
Keramika - mladší děti 2 / středa