DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice - Florbal / 2.-3. tř. / út (8 - 9 let)

Florbal je oblíbený dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Účastníci aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play. Kroužek vede bývalý aktivní hráč florbalu Mgr. Pavel Peklo, který má dlouhodobé pedagogické zkušenosti v rámci vyučovacích i mimovyučovacích aktivit.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1400 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ÚT 15:30-16:30


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3

Lektoři