DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek (6 - 12 let)

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí různé výtvarné techniky jako je kresba, malba, prostorová tvorba a grafika. Inspirací jsou pro nás dějiny výtvarné kultury i současné umění. Snažíme se dětem přiblížit i experimentální a netradiční tvorbu, která se odlišuje od zažitých a konvenčních přístupů. Naším cílem je podpořit pozitivní zážitek z tvorby, smyslovou fixaci nových dovedností a rozvoj zájmu o umění. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou. V našem ateliéru mohou děti smysluplně trávit volný čas a nerušeně se ponořit do světa své fantazie.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 15:30-17:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice - Kreativní dílna 2
ZŠ Chvaly - Keramika 1
Ateliér prostorové tvorby (pá 1)
ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
Keramika - starší děti 2 / středa
Keramika (po 16.30)
ZŠ LN - Tvorba bižuterie
Výtvarný ateliér (út 1)
MHD modeláři
Výtvarně-řemeslná dílna II (ČT)