DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

Kresba, malba, grafika – děti (12 - 18 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky.

Účastníci se seznámí s klasickými tématy jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik (linoryt a suchá jehla).

Tvořit budou i s multimediálními technikami jako jsou digitální fotografie či video. Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka například tvorbou komiksů a konceptuálního umění (klade důraz na základní myšlenku díla, přičemž jeho vlastní realizace má podřadnou roli). Tato forma umění je skvělá hlavně v tom, že i frekventanti kurzu, kteří nejsou tak "výtvarně nadaní", se mohou v umění skvěle uplatnit skrze právě ono konceptuální umění.

Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení kreativity mladých umělců.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ÚT 16:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)

Lektoři

Podobné

ZŠ Chvaly - Doveda 2
Keramika - starší děti 2 / středa
Keramika (po 14.30)
ZŠ Chmelnice - Keramika 3 / čtvrtek
Keramika - starší děti 1 / pondělí
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
Sochařství a prostorová tvorba – děti
ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
Výtvarný ateliér 2 / středa
Výtvarně-řemeslná dílna II (ST)