DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

Vodácko-turistický oddíl - Tygři (10 - 15 let)

Vodácko-turistický oddíl mládeže zaměřený především na výcvik, jak jezdit na kajaku a kanoi a mnoho dalšího, co s vodou souvisí. Se zkušenějšími se pak účastníme vybraných závodů ČSK. Celoroční činnost je doplněna o akce pěší turistiky (často pod širákem), poznáváním historických památek, štol, jeskyní a dalšího zajímavého v naší vlasti. Během zimních měsíců splouváme méně náročné české toky. Na schůzkách a akcích se též věnujeme dalším dovednostem, jako je zacházení s mapou, buzolou, vázání uzlů, morseovku, šifrovaní ... a mnoho dalších méně či více užitečných věcí a dovedností. Dále pak vodácké teorii a základům první pomoci. V oddíle se na vybraných akcích hraje air-soft.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ČT 16:45-18:45


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8

Lektoři

Podobné

Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Vodácko-turistický oddíl - Mokro
Vodácko-turistický oddíl - Neptun
Vodácko-turistický oddíl - Regent
Vodácko-turistický oddíl - Vydry