DDM hl. m. Prahy

Flétna zobcová – děti (6 - 18 let)

Zobcová flétna je velmi vhodným nástrojem už pro ty nejmenší děti a rozhodně může být tzv. startovacím nástrojem i v případě, že chcete později hrát na další dechové nástroje např. na trubku či saxofon. Vzhledem k individuálnímu přístupu se mohou přihlásit jak úplní začáteční, tak i pokročilejší hráči.
Výuka může probíhat klasickým způsobem (noty), ale i alternativními pedagogickými přístupy (výuka dle sluchu bez not a pomocí alternativního zápisu) a její součástí je také hra v dvojhlasu s lektorem, která rozvíjí větší samostatnost žáků.
V návaznosti na výuku flétny nabízí náš lektor také hru na trubku, kterou studoval jako svůj hlavní obor na konzervatoři. Trubka již patří k náročnějším nástrojům, a je proto vhodné, aby uchazeč předtím zvládl základní techniku hry na flétnu.
Jaroslav Navrátil je absolventem Kroměřížské konzervatoře a ve své hudební praxi hrál například s Originálním Pražským Synkopickým Orchestrem, Pražským Swingovým Orchestrem, Jazz Ball Bandem nebo Novým Pražským Dixielendem Bratrů Hanušových. Je rozeným multiinstrumentalistou a kromě flétny a trubky, na kterou vyučuje, hraje také na klavír či suzafon. Jako aranžér se uplatnil pro Melody Makers Ondřeje Havelky a jeho zpracování můžete dodnes slyšet na jejich nahrávkách.
Ve výuce hry na flétnu preferuje kromě hudební teorie také hru ve vícehlase, kde se rovněž může uplatnit jako aranžér a žáci při ní mohou rozvinout samostatnost hry.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 13:00-18:00
ÚT 13:00-18:00
ČT 13:00-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)

Lektoři