DDM hl. m. Prahy

Kašpárek – dětský divadelní kroužek (4 - 7 let)

Děti se mohou těšit na recitaci, pohybová cvičení, hru na rytmické nástroje, zpěv, výtvarné aktivity, divadelní průpravu a nejrůznější hry.

Vybrané aktivity mají dětem napomoci osvojit si základní dovednosti z dramatické výchovy.


Vybavení:  Dle pokynů lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 800 / 1000 Kč
ST 16:30-17:15


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři