DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň – ateliér 3 (13 - 26 let)

Zaměření na tvůrčí fotografii (krajina, portrét, zátiší, nefigurativní fotografie, inscenace, subjektivní dokument, intermediální přesahy). Práce s tradičními i stylizačními formami v rámci technologie digitální i analogové. Ateliérová cvičení, PC editory, fotolaboratoř, teorie a historie fotografie (včetně širších souvislostí), konzultace. Vedení k autorské tvorbě a prezentaci.


Vybavení:  fotoaparát

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
Cena zahrnuje:  Fotomateriál, ateliér, fotokomory
ÚT 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - ateliér (suterén)

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň – Analogová fotografie
Fotoklub Líheň – ateliér 6
Africké djembe – dospělí – středa
Fotoklub Líheň – ateliér 1
Nová média – obraz, prostor, zvuk
Fotoklub Líheň – ateliér 5
Fotoklub Líheň – ateliér 4
Africké djembe – dospělí – úterý
Fotoklub Líheň – ateliér 7
Fotoklub Líheň – Alternativní techniky