DDM hl. m. Prahy

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) – st (3 - 6 let)

Hlavním cílem kroužku je posilování vzájemné vazby dítě-rodič/prarodič. Děti a rodiče pod vedením lektora vyrábějí jednoduché dřevěné hračky, které si poté odnesou domů. Kroužek rozvíjí jemnou motoriku a používáním různého nářadí i celkovou pohybovou koordinaci a manuální zručnost. Postupnou výrobou hraček děti zjišťují, co a jak funguje a za použ
Vybavení:  vlastní pracovní oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1600 / 1600 Kč
Cena za vstup: 150 Kč
Cena zahrnuje:  Pomůcky, materiál
ST 16:00-17:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné