DDM hl. m. Prahy
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání

InkubátorGalerie Inkubátor je otevřenou platformou pro mladé lidi do 26 let. Výtvarně talentovaní žáci a žáci technických oborů budou mít možnost zúčastnit se workshopů a přednášek v oblasti nových médií, technologií, výtvarného umění, kurátorství a další. Skupinky žáků zrealizují umělecké projekty pro galerii, kde budou také uveřejněny další studentské práce přístupné široké veřejnosti. Dále proběhne beseda s výtvarnými umělci, odbornými technickými pracovníky a studenty, která bude sloužit k představení prací a následné diskuzi o nich.