DDM hl. m. Prahy
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání

Odborné zájmové útvaryV DDM hl. m. Prahy mohou nadané děti navštěvovat celoročně velké množství odborných zájmových útvarů přírodovědného, technického i humanitního zaměření. Na výběru dětí se podílejí lektoři, kteří vyhledávají talentované děti v rámci konaných workshopů či interaktivních dílen a spolupracují se školami i s rodiči. Děti, které projevují zájem, jsou následně připravovány na odborné soutěže a olympiády, kde se pravidelně umisťují na předních pozicích. Odborný zájmový útvar je také díky vybaveným, moderním a specializovaným pracovištím kvalitně připravuje k přijetí (a studiu) na střední, střední odborné i vysoké školy.