DDM hl. m. Prahy
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání

PaVěda

PaVěda (Parádní věda) je nový zájmový útvar DDM hl. m. Prahy pro žáky od 5 do 9 let, který má za cíl systematicky vzdělávat nejmladší věkovou kategorii žáků, podchytit jejich talent a po ukončení základního kurzu jim umožnit rozvoj nadání na odborných pracovištích DDM hl. m. Prahy.

PaVěda má v plánu naučit popřípadě rozšířit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie) a základními technickými obory.

Žáci se zde seznámí s používáním laboratorní techniky a osvojí si základní technologické postupy při práci v laboratoři. Naučí se dodržovat základní bezpečnostní postupy k ochraně zdraví svého i zdraví ostatních členů vědeckého týmu. Seznámí se se zákonitostmi v přírodovědných oborech biologie a chemie a vyzkouší si je v praxi. Lektoři jim vysvětlí základy funkčních principů ve fyzice a technických oborech, které si také na hodinách budou prakticky zkoušet. Děti budou vedeny k tomu, aby během své práce pochopily problematiku spojenou s probíraným okruhem témat. S pomocí lektorů budou objevovat možná úskalí a komplikace, které mohou nastat při realizaci vědeckých úkolů a zároveň dostanou příležitost najít samy správné řešení. V rámci Parádní vědy bude věnována pozornost jak týmové spolupráci, tak i samostatnému rozvoji jednotlivců. Lektoři budou celou dobu přihlížet k individuálním preferencím jednotlivců a pomůžou jim při jejich budoucí specializaci (technika, přírodověda). Po ukončení základního kurzu PaVědy budou mít jeho absolventi možnost dále rozvíjet svoje znalosti na specializovaných pracovištích DDM hl. m. Prahy. Důležitou částí tohoto zájmového útvaru je propojení vlastního prožitku dítěte a rozvoje jeho vědomostí a zkušeností.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Květnové číslo Zahradnických listů

  VÍCE INFORMACÍ
 • Soustředění s minihorse

  VÍCE INFORMACÍ
 • Co se za rok urodilo – Krokouš 40

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory je již otevřeno

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ