DDM hl. m. Prahy
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání

Web projektuCentrum podpory nadání nabízí systém práce s nadanými dětmi – cílenou, dlouhodobou podporu studentům, rodičům i pedagogům. Díky tvůrčímu a všestrannému prostředí středisek DDM hl. m. Prahy může díky CPN zájmová činnost získat rozsah celoživotního vzdělávání.
www.podporanadani.cz