DDM hl. m. Prahy
Dlouhomladí
Dlouhomladí

Senioři ve školeProjekt senioři ve škole bude realizován na jedné "pilotní" škole, ZŠ nám. Svobody 2 na Praze 6. Ve spolupráci s vyučujícími tříd 1. stupně mohou být mezigenerační setkání seniorů a dětí velmi přínosná z hlediska poznávání a uvědomění si minulosti, zkušeností, které jsou mnohem skutečnější při osobním vyprávění. Setkání začíná četbou, pokračuje vyprávěním (o práci, o každodenním životě v určité době, o vzpomínkách na 20. století). Záměrem je podpořit vnímání starší generace jako zajímavé a nedílné součásti života v současné době, a zároveň seberealizace seniorů.