Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež

Centrum podpory nadání představuje nový webCentrum podpory nadání nabízí systém práce s nadanými dětmi - cílenou, dlouhodobou podporu studentům, rodičům i pedagogům. Díky tvůrčímu a všestrannému prostředí středisek DDM hl. m. Prahy může díky CPN zájmová činnost získat rozsah celoživotního vzdělávání.
www.podporanadani.cz