Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
Informační centrum pro mládež
přihlášení (kroužky, tábory)

Zajímavý projekt CREA.T.Y.V.Hledají se dva vhodní kandidáti, kteří se zúčastní tréninku v Dublinu a následně se budou podílet na mezigeneračních workshopech. Školení se bude konat 28. 1. – 2. 2. 2018 v Irsku, workshopy budou probíhat od února do konce dubna 2018. Jedná se tedy o týdenní školení, na kterém se trenéři proškolí v kreativním dramatu, bude jim představen budoucí koncept workshopů a seznámí se s dalšími účastníky. Podmínkou účasti je předchozí zkušenost s mentorováním a zájem o mezigenerační spolupráci. Účastníkům uhradíme náklady za dopravu, ubytování a částečně stravu.  

Jedná se o Erasmus + projekt v němž působíme jako partneři za ČR. Spolu s námi se účastní Irové, dvě organizace z Rumunska a Italové. Projekt se jmenuje CREA.T.Y.V. a jeho smyslem je podpora a pomoc mladým lidem se společensky znevýhodněným postavením začlenit se do většinové společnosti. Zároveň chceme mladé lidi motivovat k dobrovolnictví. Tohoto cíle bychom chtěli dosáhnout mezigeneračními workshopy, během kterých by se mladí lidé setkali se seniory, kteří by mladší generaci předali své zkušenosti a pomohli jim připravit se na nejrůznější životní situace. Naším úkolem je vybrat 15 mladých osob ze znevýhodněného prostředí a 15 seniorů, kteří budou ochotni stát se svého druhu mentory pro jejich mladší kolegy. Tyto dvě skupiny projdou nejprve jednotlivě workshopem, na kterém jim bude divadelní formou zprostředkována jejich úloha v projektu. Tj. skupina 15 seniorů bude "proškolena" do role mentorů a mladí lidé budou během workshopu připraveni na roli příjemců cenných rad a zkušeností. Posléze obě skupiny spojíme v rámci třetího workshopu, na kterém se obě skupiny seznámí a navzájem se obohatí. Všechny tři workshopy proběhnou pod dozorem a vedením tří proškolených tzv. trenérů, kteří povedou workshopy formou kreativního dramatu. Tuto metodiku zpracovávají irští partneři, kteří vypracují přesný postup a scénář workshopů. Více o projektu si můžete přečíst na našich stránkách http://eracr.cz/projekt-crea-t-y-v/.

Níže vám zasílám odpovědi na několik otázek, které vás mohou napadnout.

Bude workshop v Dublinu tlumočený? Bohužel nebude a pro účast je nutná dobrá znalost angličtiny.

Co se od "trenérů" očekává? Kolik hodin by projektu měli věnovat? Na základě dosavadních informací očekáváme účast na školení v Dublinu a participaci na zmíněných 3 workshopech v ČR. Během workshopů by trenéři měli předat svoje zkušenosti nabyté v Dublinu, měli by zprostředkovat a vysvětlit kreativní drama a měli by vhodně vést účastníky programem, který vypracují a představí Irové. Nečeká se od nich vlastní program nebo metodologie, jejich úkolem je pouze dohled nad implementací irského "návodu". V dalších fázích budou požádáni o sepsání reflexe a hodnocení přínosu projektu. 

Je to dobrovolnická práce anebo budou odměněni? Účast v Dublinu lze považovat za dobrovolnou, protože z ní neplyne žádná odměna. Nicméně nejdůležitější náklady na pobyt tj. letenky, ubytování a stravu trenérům zaplatíme, což považujeme za adekvátní kompenzaci. Následná spolupráce na přípravě a vedení workshopů by byla odměněna formou DPP, která by měla danou hodinovou sazbu a vyplácela se na základě skutečně odpracovaných hodin.

Kolik hodin by si měli na workshopy vyčlenit? Jednotlivé workshopy se budou pohybovat v jednotkách hodin. Prozatím máme informaci o 3* dvou hodinách, ale nevím, jak náročná bude příprava. Nepředpokládám, že by se jednalo celkově o víc než 10-–15 hodin.

Co do našeho člověka očekáváte? Očekáváme zkušeného školitele, kterému mezigenerační spolupráce a práce s ohroženými lidmi není cizí. Měl by to být člověk, který dobře porozumí smyslu projektu a bude schopný účastníkům workshopu pomoci a poradit. Žádná speciální kvalifikace není nutná.

Jaké má mít dovednosti, zkušenosti? Zkušenosti z oblasti péče o seniory, o mladé lidi ze sociálně slabšího prostředí, mezigenerační spolupráce a podobné oblasti. Kromě empatie a chuti pracovat s lidmi nic konkrétního nepožadujeme.

 
Touto cestou bych se vás tedy ráda zeptala, zda máte zájem o účast na tomto školení a o následné vedení tří zmíněných workshopů. Případně zda pracujete s někým, kdo by se na tuto roli hodil. V praxi to bude vypadat tak, že pobyt v Dublinu bude hrazen z rozpočtu projektu a proškolení trenéři si v následujících dvou měsících po školení, tj. březen/duben 2018, vyčlení pár hodin pro účast na workshopech, které budou moderovat a budou dohlížet na jejich průběh nebo pomohou účastníkům, kteří budou v zadaných úkolech tápat.

Případní zájemci hlaste se na: spronglova@ddmpraha.cz nebo stepanka.friedrichova@ddmpraha.cz
 
Zpracovala: Štěpánka Friedrichová