DDM hl. m. Prahy
SOČ
SOČ

40. ročník Středoškolské odborné činnosti – 2017/18Podmínkou účasti je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou student předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob. Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je

PaedDr. Blanka Spieglerová, spieglerova@ddmpraha.cz, 222 333 829, 777 706 525.
Pokud plánujete vaše škola účast v letošním ročníku SOČ, zašlete předběžnou přihlášku v podobě  „Návratky“ e-mailem do 15. 11. 2017. Návratka ke stažení zde.

Termín odevzdání prací do krajského kola – do 28. 3. 2018, Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, Karlínské nám. 7, 186 00  Praha 8.
Krajské kolo SOČ se koná 23. 4. 2018 v budově Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy od 9 do 14 hodin.

Porotci SOČ budou důsledně kontrolovat autorství jednotlivých prací. Jakékoliv plagiátorství je striktně zakázáno.

V letošním ročníku mají právo postoupit do celostátního kola až dvě práce z každého oboru z krajů Praha a Jihomoravského (na základě výsledků 39. ročníku).

Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz. Zde je umístěna šablona na psaní práce: Krok za krokem / Napsání soutěžní práce
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.