DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
přihlášení (kroužky, tábory)

Lednový výletKromě prohlídky výstavy je čeká i menší procházka Prahou.
Sraz bude v 9 hod., návrat v 16 hod., místo ještě upřesníme. Stejně tak jako cenu za vstup, kterou se snažíme s Triloparkem domluvit co nejnižší.
Rezervujte, prosím, dětem místa nejpozději do konce tohoto týdne. Není problém přibrat kamarády.
Víkendový turistický kroužek probíhá jednou měsíčně pod vedením různých lektorů. Program výletů je zveřejněn vždy na začátku měsíce. K zakoupení jsou i jednotlivé akce za 150 Kč.

Podobné články

Pět stovek závodníků v pražské Stromovce
Téměř pět stovek hřáčů, kteří přišli poměřit své síly mezi sebou ve stopovací hře Prahou křížem krážem, se sešlo v neděli 5. 11. 2017 ráno nebo po obědě před Planetáriem na pražském Výstavišti. Co celé hře předcházelo a jak si účastníci vedli?
Obojživelníci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Kameny v pražském metru
Vycházka několika stanicemi pražského metra. Poznávání leštěných hornin v obkladech a dlažbách zastávek. Pozorování jednotlivých minerálů a zkamenělin v leštěných horninách. 
Biologická olympiáda
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je odborným a organizačním garantem krajských kol v Praze.
ZŠ A. Čermáka
Zájmová činnost Stanice techniků na ZŠ A. Čermáka. Nabídka pro školní rok 2017 / 2018
Chemie
Program v dobře vybavené chemické laboratoři k doplnění školního výkladu. Je možné domluvit náročnější experimenty.
Dotace MČ Praha 5
Za podpory Městské části Prahy 5 se nám daří udržovat naši zahradu, připravovat rozmanité výukové programy pro školy a pořádat tematická odpoledne pro veřejnost.