DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Zápis do CPD zahájenKritéria přijímání:

  • věk 3 roky (pokud je volná kapacita, přijímáme i děti, které dovrší 3 let do konce roku 2018)
  • samostatnost a sebeobsluha v oblékání a jídle – s dopomocí pedagogů
  • zvládnuté hygienické návyky – dítě si řekne, chce-li na záchod
  • komunikační schopnosti – dítě reaguje na běžné pokyny a zákazy, požádá, řekne, co chce a co nechce
  • V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME DĚTI S PLENKAMI!

V případě přijetí k pravidelné docházce budeme vyžadovat během června:

  • závaznou přihlášku
  • úhradu za měsíc září 1600 Kč (částka je nevratná – nevrací se ani v případě nenastoupení dítěte)
  • potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a o řádně provedených očkováních (povinná očkování dle očkovacího kalendáře)

 

Více informací:

Lucie Silná, Jaroslava Hlaváčková – cpdsp@seznam.cz, 777 706 635