DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Botanická soutěž

Stanice přírodovědců vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Soutěž je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol. Původní odborná soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Datum prvního ročníku, díky zničení archivu, bohužel není znám a budeme velmi vděčni za informace o počátcích této soutěže. První dochované písemné zmínky jsou z roku 1994 (děkujeme pedagogům z Gymnázia Přípotoční) a souvislá dokumentace je až po roce 2002. Současným hlavním autorem zadání školního i městského kola je dlouholetý externí spolupracovník Stanice přírodovědců, pedagog, místopředseda ÚK BiO a vedoucí pracovní skupiny pro přípravu úloh kategorií A a B Biologické olympiády, pan Mgr. Petr Šíma.

Organizace soutěže
Stanice přírodovědců vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol v oboru botanika. Soutěž je určena studentům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol. Cílem soutěže je vyhledávat talentované žáky, rozvíjet jejich schopnosti, podnítit jejich zájem o soustavnou činnost v biologii a zároveň je i vhodnou průpravou pro účast v Biologické olympiádě. Školy se přihlašují elektronicky na adrese: hrdina@ddmpraha.cz. V e-mailové přihlášce musí být uveden plný název školy, jméno vyučujícího a počet přihlášených studentů. Zadání školního kola se rozesílá elektronicky.

Botanická soutež 2020
Přihlášky do soutěže, prosím, směřujte na mail: hrdina@ddmpraha.cz
Předem přihlášeným školám bude rozesláno zadání soutěže do konce září 2020. Školní kolo probíhá na školách nejpozději do (termín v přípravě), výsledky z jednotlivých škol se zasílají elektronicky na výše uvedený e-mail do (termín v přípravě).
Krajské kolo se bude konat na Stanici přírodovědců DDM hlavního města Prahy (termín v přípravě). Termín oficiálního vyhlášení krajských kol spojený s předáním diplomů a cen je v přípravě. Rozeslání výsledkových listin proběhne jako každoročně až po oficiálním vyhlášení elektronicky na e-mailové adresy vyučujících.
 
 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Velikonoční tvoření – UPŘESNÍME PODLE VÝVOJE SITUACE

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Příměšťák jako příležitost – Tvůrčí fotografie

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na letní příměstské tábory je již otevřeno

  VÍCE INFORMACÍ