DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Spirituál kvintetRepertoár Spirituál kvintetu tvoří zejména tradiční gospely a spirituály, tj. původní černošské duchovní písně, ale také hudba renesanční, česká lidová a písně z doby Národního obrození. Podstatnou část repertoáru hudebně upravil umělecký vedoucí souboru, muzikolog Jiří Tichota. Mnoho úprav písní pochází z pera Dušana Vančury. Oba pánové obdařili většinu repertoáru českými texty, z nichž některé byly před rokem 1989 trnem v oku tehdejší vládní moci. Pamětníci by mohli vyprávět, kolikrát si Spirituál kvintet vysloužil v minulých dobách zákaz činnosti.

Přestože se Spirituál kvintet řadí svým zaměřením mezi folkové kapely, folku v dnešním pojetí se poněkud vymyká. Úpravy písní se daleko více blíží hudbě klasické. Není bez zajímavosti, že několik členů kapely má klasické hudební vzdělání.

Jistě není třeba se obšírně rozepisovat o historii kapely, neboť ta je všem příznivcům dostatečně známa. Pro potřeby Domu dětí a mládeže by možná stálo za úvahu zamyšlení, jak didakticky použít písňový repertoár Spirituál kvintetu pro potřeby volnočasové výuky. Hudba Spirituál kvintetu je velice libozvučná, bez kakofonie, harmonické postupy jsou srozumitelné. Většina písní se dá zazpívat sólově a doprovodit na kytaru, eventuálně na klavír. Zpíváme-li písně Spirituál kvintetu malým, předškolním dětem, lze doporučit takové, u kterých se opakuje krátká část textu, např. „…kocábku náram, náram, náram…“, „ten den, ten den“ , „zpívej, zpívej dál“ (text na Margot je sice trochu v koši-, v koši-, košilatý, ale malé děti to nepochopí), opakování posledního verše v Pocestném. U některých tradičních spirituálů by se děti mohly vyřádit na rytmické složce, použitím všech možných bubínků, Orffových nástrojů nebo hry na tělo.

Starším dětem lze doporučit jakoukoli jinou píseň, která má jasně danou melodickou linku a nemá příliš velký tónový rozsah.

Zvláštní kategorii by mohli tvořit žáci sólového zpěvu. Většina z nich je sice spíše zaměřena buď na populární hudbu nebo na klasický zpěv, avšak pokud by někdo z nich preferoval např. americkou lidovou hudbu, mohl by do svého repertoáru zařadit např. Širý proud, Nezaprodám duši svou, Hallelu…

Spirituál kvintet má navzdory své letitosti příznivce i mezi mladou generací. Ten, kdo Spirituál kvintet poslouchá, jistě rád jeho hudbu zprostředkuje i generaci nejmladší. 

Podobné články

Fotoklub Líheň
Kdo je chytrý, bude ještě chytřejší, kdo je vnímavý, bude ještě vnímavější, kdo je mdlého rozumu, bude na tom o něco lépe.
Přehled výstav
Výstavní prostor Stanice techniků již hostil hodně přes sto výstav a díky skupinovým výstavám představil také několik stovek autorů. Pro mnoho z nich byla tato nevelká galerie první příležitostí představit svá díla. Své fotografie zde prezentovali, ve svých počátcích, někteří dnes již renomovaní fotografové.
Divadelní – hudební sál
Kinosál – víceúčelový sál s pódiem a projektorem
rozměry:
sálu: 4,8x12 m, pódia: 4x4,8 m, (50 míst k sezení)
cena:
250 Kč/h místnost, 50 Kč/h projektor, 100 Kč blok flipchartových papírů (25 ks)

Volnočasové aktivity na školách
Na ZŠ A. Čermáka a ZŠ E. Destinnové nabízíme výuku v hudebních i řemeslných kroužcích. Vedle lekcí hry na kytaru, ukulele i klavír se jedná o kroužek Muzikant, v němž učíme vztahu k hudbě za pomocí hry na různé hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, drumben). Kromě hudebních kroužků je možné přihlásit se i na kroužek nazvaný Šití, móda, tvoření.
Převaděči
Z družiny na kroužek? Jde to i bez rodičů! Zajistíme převod vašeho dítěte ze školy do Stanice techniků.
PaVěda
Baví vaše dítě zkoušet experimentovat nebo sestavovat roboty z čehokoli, co najde doma? Právě pro vás otevíráme nové badatelské kroužky PaVěda – Parádní Věda, které startují od září v DDM hl. m. Prahy a jsou určeny dětem již od pěti let. Parádní věda probíhá ve Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy, a to ve dvou úrovních – PaVěda 1
Zvuk a sound art
Omlouváme se, ve školním roce 2017/2018 není tento kurz otevřen. Abychom vám ulehčili práci, připravili jsme seznam uměleckých kroužků, které by vás rovněž mohly zajímat.