DDM hl. m. Prahy

koordinátorka předškolního vzdělávání

Monika Štěpánková, Mgr.
222 333 821
stepankovaddmpraha.cz

Monika Štěpánková vystudovala obor Andragogika a personální řízení v programu Pedagogika a nyní studuje navazující magisterský obor Speciální pedagogika.

V Karlínském Spektru pracuje jako koordinátor předškolního vzdělávání a pedagog v Červené Kostičce. S Karlínským Spektrem spolupracuje již několik let jako vedoucí a zdravotník na dětských táborech i jako pomocník na akcích DDM hl. m. Prahy.

V minulosti pracovala jako pedagog v CPD Cipísek pro Stadion mládeže. S prací s dětmi má bohaté zkušenosti. Pracovala jako lektor anglického jazyka, dentální hygieny a zážitkových kurzů pro děti a mládež, na všechny činnosti má i absolvované odpovídající kurzy. Dříve působila i jako lektor primární prevence a lektor prevence tabakismu ve školách. Věnuje se dětem všech věkových kategorií, od předškoláků až po mládež. Zajímá se o osobní rozvoj a často navštěvuje kurzy doplňujícího vzdělání.
Má absolvovaný Kurz zdravotníka zotavovacích akcí a seminář Respektovat a být respektován.

Vzdělání
 • Absolvované studium: Andragogika a personální řízení, bakalářský titul + Andragogika, magisterský titul
 • Současné studium: Speciální pedagogika, navazující magisterské studium
Kurzy, školení
 • Jak zpracovat dokumentaci v MŠ (2018)
 • Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ (2018)
 • Šikana (2018)
 • Doškolovací kurz ZZA (2017)
 • Pravidla nejsou povidla, PhDr. Marek Herman (2017)
 • Řešení problémů DDM a škol v oblasti komunikace s rodiči, dětmi a s kolegy (2016)
 • Asertivní komunikace (2016)
 • Řešení problémových situací z pohledu práva (2015)
 • Hlas jako nástroj pedagoga (2015)
 • Praxe v MŠ Za Invalidovnou v rozsahu 40 hodin (2015)
 • Práce s problémovým dítětem (2014)
 • Motivační objektivní hodnocení, evaluace (2014)
 • Sebereflexe pedagoga zájmového vzdělávání (2013)
 • Úvod do komunikace a interakce  (2013)
 • Respektovat a být respektován – MŠMT, RC Paleček (2013)
 • Poruchy chování a koncentrace u dětí v MŠ – MŠMT, Portál, s. r. o. (2012)
 • Kurz lektora dentální hygieny – Dům zubní péče o dítě a rodinu (2012)
 • Kurz lektorů prevence tabakismu a marihuany v rozsahu 40 h – Česká koalice proti tabáku, o. s.   (2012)
 • Školení lektorských dovedností – Klíče pro život (2012)
 • Zdravotník zotavovacích akcí – Český červený kříž (2011)
 • Školení lektorských dovedností – Jules a Jim, o. s. (2011)
 • Organizátorský kurz – Hnutí Brontosaurus (2010-2011)
 • Hlavní vedoucí dětských táborů – MŠMT (2011)
 • Pracovník s dětmi a mládeží ve volném čase – MŠMT (2011)
 • Vedoucí dětí a mládeže se všeobecným zaměřením – Klíče pro život (2011)
 • Asertivní komunikace – Vzdělávací fórum (2011)
 • Vedení a motivace – Vzdělávací fórum (2010)
 • Neverbální komunikace – Vzdělávací fórum (2010)
 • Prezentační dovednosti – Vzdělávací fórum (2010)
 • Vedení rozhovoru – Vzdělávací fórum (2009)
Záliby, zájmy
 • vzdělávání
 • příroda
 • umění
 • sport
 • lidé
 

 

Můžete mě potkat také na:

Pobytový / Můj první tábor III

Můj první tábor – pro nejmladší táborníky, ve věku od 6 let, kteří na táboře ještě nikdy nebyli a rádi by si to ...
KS
Od: 03.08.2019
Do: 10.08.2019

CPD Červená Kostička

Jsme odpolední školička. Za pomoci výtvarných, hudebních, dramatických, pohybových, polytechnických činností, četby, ...
KS
PO 14:00-18:00
ÚT 14:00-18:00

Mé články:

Paní učitelko, kde se bere med?
Když přijde od předškoláka otázka: „Paní učitelko, kde se bere med?“, je nutné dodat odpověď. Ale prosté: „Od včel“ děti většinou neuspokojí, neboť skoro jistě bude následovat: „A proč?“

Kontaktní formulář
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8
222 333 888

Spojení

metro B/C – Florenc, metro B – Křižíkova
tramvaj 3, 8, 24 – Karlínské náměstí

Velká žlutá budova přímo za kostelem na Karlínském náměstí
otevírací doba: po–pá: 8:00–22:00, víkendy dle programu