DDM hl. m. Prahy

zástupkyně ředitele pro ekonomiku

Věra Ježková, Ing.
222 333 836
777 734 213
vera.jezkovaddmpraha.cz