DDM hl. m. Prahy

Oddíl Pulci (5 - 9 let)

Oddíl Pulci je nejmladším oddílem v Loděnici Vltava. Klade důraz na rozvoj motorických a sociálních dovedností dětí formou nepřeberného množství her na hřišti, louce, přes zimu v klubovně. Součástí náplně je i seznamování se s vodou na slepém rameni řeky Vltavy. Volitelnou součástí jsou i víkendové (především jednodenní) výlety po Praze a středních Čechách (nejsou součástí kurzovného), a to v předpokládaném rozsahu 1x za šest týdnů. O oddíl se starají dva vedoucí. Kroužek s převodem z MŠ Kotlaska a ZŠ Bohumila Hrabala.
16 lekcí na pololetí.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 15:00-17:15


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 605 888 907

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné

Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30