DDM hl. m. Prahy

Pohybové a hudební hrátky (rodiče a děti) (2 - 3 let)

Pohybová cvičení, rytmika, říkadla a podobné hrátky rozvíjející smysl pro pohyb, rytmus a vnímání hudby. Zpívání s rytmickými nástroji, jednoduché pohybové sestavy s říkadly.

Každá lekce bude rozdělena do tří bloků +- 15 minut:

  • hudebně-rytmická část (písničky, říkanky, komunikační aktivity)
  • didaktické hry – podle schopností dětí se budeme postupně učit barvy, zvířátky, části těla, dopravní prostředky...
  • pohybová část – přenesení předchozí aktivity do pohybové činnosti, rozvíjení velké (hrubé) i jemné motoriky pomocí různých pomůcek, případné doplnění výtvarnou aktivitou

Programu se po celou dobu aktivně zúčastňuje dítě spolu s rodičem.
Cena 400 Kč je za 10 lekcí/1 člen. Přihlásit je nutné dítě i doprovázejícího rodiče (oba jsou členy kroužku). Rodič platí 400 Kč, dítě platí 400 Kč. Celková částka 800 Kč zahrnuje vstupné na 10 lekcí, které je možno vyčerpat během 1. pololetí, tedy v období říjen–leden. Nevyčerpané peníze nevracíme. Možnost dokoupení jednotlivých vstupů po vyčerpání základního předpisu.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 800 Kč
Cena za pol.: 400 / 400 Kč
Cena zahrnuje:  10 lekcí/pololetí/ 1 člen
ST 10:00-10:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Hrátky rodičů s dětmi 4
CPD Žlutá Vlaštovka
Malý šikula
Parádní věda 1 – pondělí
Hudebně taneční školička
Zpívánky pro předškoláky
Sportovní školička / obsazeno
LEGOmechanika pro menší 1
Logohrátky
Králíčci 16 h