DDM hl. m. Prahy
PaVěda
PaVěda
přihlášení (kroužky, tábory)

PaVěda 3Sobotní tematicky zaměřené půldenní bloky pro všechny zvídavé děti od 4. do 7. třídy!

PaVěda (Parádní věda) 3 má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie) a základními technickými obory s přímou návazností pro absolventy předchozích ročníků tohoto odborného zájmového útvaru. Během připravených lekcí se účastníci seznámí s rozšířeným používáním laboratorní techniky a základního vědeckého vybavení. PaVěda 3 nabízí široké množství aktivit i díky svému pořádání v čase sobotního dopoledne, kdy lze využívat kompletní zázemí a kvalitní vybavení areálu Stanice přírodovědců, Stanice techniků a Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, včetně specializovaných laboratoří sloužících potřebám biologů a chemiků. Na vybraná témata budou navíc zváni i odborníci v daném oboru. Účastníci jednotlivých lekcí se dostanou také do terénu a pracoviště vysokých škol.

PaVěda 3 je tu jak pro absolventy vědeckých kroužků, tak pro nové zájemce. Děti se budou moct přihlásit na celý kurz anebo na jednotlivé bloky.

Rezervace jednotlivých lekcí přes email bednarova@ddmpraha.cz, nejpozději v pátek do 10.00 před danou lekcí.
Lekce trvají vždy od 9 do 12 hodin.

Přihlašování zde

Rozpis nejbližších lekcí:

07.10. Živelné řádění
Čtyři základní živly zná snad každý. Víte, co se stane, když je začneme navzájem kombinovat? Pokud ne, tak nezoufejte. Tuto sobotu si užijete trochu bádání, spoustu pokusování a dokonce i nějakou tu alchymii (nebude chybět ani výbuch).
Karlínské Spektrum
14.10. Lidské smysly – OBSAZENO
Víš, že tvoje oko dokáže rozlišit na 10 miliónů různých odstínů? Že člověk je schopný si zapamatovat asi 50 000 vůní. Že každý člověk má svou specifickou vůni? To a mnohem více, se dozvíš na lekci o lidských smyslech. Naučíš se spousty zajímavostí o lidských smyslech, vyzkoušíš si, co všechno tvé smysly dokáží, jak je můžeme oklamat, ale i jak je v případě poruchy můžeme nahradit.
Stanice techniků
21.10. Animace / úprava fotografií – OBSAZENO
Kurz animace je zaměřen na tvorbu vlastního krátkého kresleného filmu. Účastníci si ve skupině vymyslí vlastní fantazijní scénář, který výtvarně zpracují. Následně své fotografie upraví na počítači. Děti si vyzkouší tvorbu animace a vytvoří si svůj vlastní krátký animovaný film. 
Stanice techniků
04.11. Organely, buňka a děje v ní
Co se v buňce nachází a jaké jsou její funkce. Typy buněk. Děje v ní probíhající. Dělení buněk.
Karlínské Spektrum
11.11. Mikroskopování – OBSAZENO
Děti naučí pracovat s mikroskopem a připraví si jednoduchý preparát k pozorování. Seznámí se se stavbou těla a životními projevy u vybrané skupiny organismů.
Stanice přírodovědců
18.11. Etologie
Vědci se tuto sobotu seznámí s metodami, jež jsou při výzkumu chování zvířat využívány (přímé a nepřímé pozorování zvířat v přírodě a v laboratoři). Žáci se seznámí se základními způsoby chování živočichů (potravní, komfortní, ochranné, reprodukční, sociální chování a komunikace) a jejich příklady. Program je doplněn vysvětlujícími obrázky, fotografiemi a videonahrávkami.
Stanice přírodovědců
25.11. Svět pod lupou
Jak vypadá zblízka hadí kůže, květ rostliny nebo třeba mravenec? A jak se vlastně správně pracuje s binolupou? To všechno a mnohem víc se dozvíte, když za námi dorazíte do Stanice přírodovědců! Prozkoumejme ji společně!
Stanice přírodovědců
02.12. Svět(v)pohybu
Pohyb. Každý se rád pohybuje. Každý rád něčím pohybuje. A když se něco začne pohybovat samo, to je teprve to nejlepší. Tuto sobotu si vyzkoušíme různé pokusy s pohybem, věcmi, které se sami pohybují (třeba rakety) a nakonec si i vyrobíme pravé pokusnické hejblátko.
Karlínské Spektrum
09.12. Mapy
Dá se nakreslit mapa na mamutí kel? Kdy se místo kopečků začaly kreslit vrstevnice? A jak ty vrstevnice vlastně fungují? Přijď odhalit tajemství map do Karlínského Spektra. Prozkoumáme spolu historické mapy, objevíme nejrůznější druhy map i plánů a sestavíme si vlastní vrstevnicový model kopce. Bude-li nám přát počasí, vyrazíme ven prověřit svoje mapové dovednosti.
Karlínské Spektrum
16.12. Arduino betlém
Chceš si naprogramovat betlém? Tak přijď před Vánoci do Stanice techniků, kde společně vytvoříme interaktivní betlém z Arduina.
Stanice techniků
06.01. Legorobotika – OBSAZENO
Většina dětí již od předškolního věku miluje LEGO stavebnice. Výuka pomocí těchto stavebnic je pro žáky velmi zajímavá a hlavně zábavná. Na připravených LEGO modelech budou demonstrovány základní principy z oblasti mechaniky (převody, kola, osy, páky, kladky), praktické využití fyzikálních zákonitostí si pak žáci ověří na jednoduchých strojích, které si sami postaví (kolotoč, katapult, různé druhy jezdítek apod.).
Stanice techniků
13.01. Autodráha – výroba karoserie a jízdy
Závodníci si vyrobí vlastní papírovou karoserii modelového závodního auta, kterou si dle vlastní fantazie barevně upraví. Po připevnění karoserie na nachystaný závodní podvozek
a složení závodnických zkoušek již nic nebrání v jízdách na závodním okruhu. Autodráha má osm drah, je 40 m dlouhá a splňuje veškeré parametry pro závody republikové i mezinárodní (jezdí se zde i mistrovství Evropy). 
Stanice techniků
20.01.
Mikroskopy pro začátečníky i pokročilé
Pozorovali jste někdy něco pod mikroskopem? Ne? Pak máte jedinečnou příležitost si to vyzkoušet! Pokud ano, rozšíříme vaše znalosti a dovednosti. Budeme pozorovat trvalé preperáty (noha včely, sosáček motýla, lidské buňky), ale také si vyrobíme preparáty vlastní. Ve Stanici přírodovědců máme nekonečně možností!
Stanice přírodovědců
27.01. Kódování
Vědci hravou formou pootevřou dveře do světa programování. Vyzkouší si ovládání chování postav ve hře pomocí skládání bloků kódů. Zkusí vytvořit jednoduchou hru v prostředí Scratch. Nejsou potřeba žádné výchozí znalosti.
Stanice techniků

Cena: 1 lekce / 150 Kč; 5 lekcí / 500 Kč. Kapacita 1 lekce je 10 účastníků.