DDM hl. m. Prahy
PaVěda
PaVěda

PaVěda 3Sobotní tematicky zaměřené půldenní bloky pro všechny zvídavé děti od 4. do 7. třídy!

PaVěda (Parádní věda) 3 má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie) a základními technickými obory s přímou návazností pro absolventy předchozích ročníků tohoto odborného zájmového útvaru. Během připravených lekcí se účastníci seznámí s rozšířeným používáním laboratorní techniky a základního vědeckého vybavení. PaVěda 3 nabízí široké množství aktivit i díky svému pořádání v čase sobotního dopoledne, kdy lze využívat kompletní zázemí a kvalitní vybavení areálu Stanice přírodovědců, Stanice techniků a Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, včetně specializovaných laboratoří sloužících potřebám biologů a chemiků. Na vybraná témata budou navíc zváni i odborníci v daném oboru. Účastníci jednotlivých lekcí se dostanou také do terénu a pracoviště vysokých škol.

PaVěda 3 je tu jak pro absolventy vědeckých kroužků, tak pro nové zájemce. Děti se budou moct přihlásit na celý kurz anebo na jednotlivé bloky.

Rezervace jednotlivých lekcí přes email bednarova@ddmpraha.cz, nejpozději v pátek do 10.00 před danou lekcí.
Lekce trvají buď od 9 do 12 hodin nebo od 13 do 16 hodin

Přihlašování zde

Rozpis nejbližších lekcí v r. 2018:

17.02. Ze života hmyzu (zaměřeno na včely)
V první polovině programu budeme pomocí lupy a mikroskopu pozorovat stavbu těla vybraných druhů hmyzu. V druhé polovině se pak vydáme po stanici a pokusíme se najít a pozorovat některé vybrané zástupce a zaměříme se zejména na jejich chování.
Stanice přírodovědců
24.02. První pomoc
Každý z nás by měl znát alespoň její základy a věřím tomu, že již o ní něco víte. O úplných základech tento kurz nebude, určitě si je zopakujeme, ale především se můžete těšit na praktické aktivity pojaté zábavnou formou. Mimo jiné vyzkoušíme CPR na figuríně (nepřímá srdeční masáž), základy práce s obvazy a spoustu dalšího.
Karlínské Spektrum
03.03. Lidské tělo
Chceš vědět, jak lidské tělo funguje? Jak pracuje během dne od snídaně až do spánku? Obsahuje miliardy buněk, stovky kostí a svalů, tisíc kilometrů krevních cév a spousty dalších úžasně fungujících částí. A o tom se vyplatí něco vědět. 
Stanice přírodovědců
10.03. Animace
Kurz animace je zaměřen na tvorbu vlastního krátkého kresleného filmu. Účastníci si ve skupině vymyslí vlastní fantazijní scénář, který výtvarně zpracují. Následně své fotografie upraví na počítači. Děti si vyzkouší tvorbu animace a vytvoří si svůj vlastní krátký animovaný film.
Stanice techniků
17.03. Vulkanismus
Kde najdeme sopky? A jak fungují? Proč někdy láva teče rychle a jindy pomalu? Přijď prozkoumat tajemství Země do Karlínského Spektra.
Karlínské Spektrum
24.03. Zábavná chemie
Chemie je všude kolem nás. Není to jenom o názvosloví, vzorečcích a počítání. Děti se seznámí s domácími "chemikáliemi" a práce s nimi. Na programu je široká škála zábavných a efektivních pokusů, které si děti zamilují.
Stanice techniků
07.04. Já, robot – Legorobotika
Co je stroj, co je počítač? A co, když se to spojí do jedné umělé inteligentní bytosti? Seznámení s roboty a legorobotikou. Postavíme a naprogramujeme si vlastního robota.
Karlínské Spektrum
14.04. Rostliny pod mikroskopem
Na úvod se krátce seznámíme s mikroskopem a tím, jak funguje. Budeme zkoumat některé z trvalých preparátů rostlin a v druhé polovině programu si vyrobíme preparáty vlastní.
Stanice přírodovědců
21.04. Bude doplněno  
28.04. Vztahy mezi organismy
Nejen lidské vztahy jsou komplikované a velmi zajímavé. Přijď se dozvědět něco o ekosystémech, sestavit si potravní pyramidu a podívat se na to, bez jakých živočichů nemůžeme my nebo jiné organismy přežít.
Stanice techniků
28.04. Vztahy mezi organismy
Nejen lidské vztahy jsou komplikované a velmi zajímavé. Přijď se dozvědět něco o ekosystémech, sestavit si potravní pyramidu a podívat se na to, bez jakých živočichů nemůžeme my nebo jiné organismy přežít.
Stanice techniků
05.05. Bude doplněno  
12.05. Mikroskopy pro začátečníky i pokročilé
Pozorovali jste někdy něco pod mikroskopem? Ne? Pak máte jedinečnou příležitost si to vyzkoušet! Pokud ano, rozšíříme vaše znalosti
a dovednosti. Budeme pozorovat trvalé preperáty (noha včely, sosáček motýla, lidské buňky), ale také si vyrobíme preparáty vlastní. Ve Stanici přírodovědců máme nekonečně možností!
Stanice přírodovědců

Cena: 1 lekce / 150 Kč; 5 lekcí / 500 Kč. Kapacita 1 lekce je 10 účastníků.