DDM hl. m. Prahy
PaVěda
PaVěda

PaVěda 3Sobotní tematicky zaměřené půldenní bloky pro všechny zvídavé děti od 4. do 7. třídy!

PaVěda (Parádní věda) 3 má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie) a základními technickými obory s přímou návazností pro absolventy předchozích ročníků tohoto odborného zájmového útvaru. Během připravených lekcí se účastníci seznámí s rozšířeným používáním laboratorní techniky a základního vědeckého vybavení. PaVěda 3 nabízí široké množství aktivit i díky svému pořádání v čase sobotního dopoledne, kdy lze využívat kompletní zázemí a kvalitní vybavení areálu Stanice přírodovědců, Stanice techniků a Karlínského Spektra DDM hl. m. Prahy, včetně specializovaných laboratoří sloužících potřebám biologů a chemiků. Na vybraná témata budou navíc zváni i odborníci v daném oboru. Účastníci jednotlivých lekcí se dostanou také do terénu a pracoviště vysokých škol.

PaVěda 3 je tu jak pro absolventy vědeckých kroužků, tak pro nové zájemce. Děti se budou moct přihlásit na celý kurz anebo na jednotlivé bloky.

Rezervace jednotlivých lekcí přes email bednarova@ddmpraha.cz, nejpozději v pátek do 10.00 před danou lekcí.
Lekce trvají buď od 9 do 12 hodin nebo od 13 do 16 hodin

Přihlašování zde

Rozvrh nejbližších lekcí ve školním roce 2018/19 bude upřesněn začátkem září.

Cena: 1 lekce / 210 Kč; permanentka na 5 lekcí / 850 Kč. Kapacita 1 lekce je 10 účastníků.