DDM hl. m. Prahy
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání

SoutěžeDDM hl. m. Prahy je dlouholetým pořadatelem mnoha soutěží a podílí se na organizaci oborových olympiád či Středoškolské odborné činnosti. Díky specializovaným pracovištím jsme schopni nabídnout kvalitní a odborně vybavené prostředí pro soutěže a olympiády různých zaměření. Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je úzce spjata s Chemickou, Biologickou a Zeměpisnou olympiádou, Stanice techniků a Karlínské Spektrum zajišťují prostory i veškerou přípravu národního kola uznávané soutěže First Lego League.

Více informací o soutěžích DDM hl. m. Prahy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiády

Soutěže Stanice přírodovědců

Poprask

SOČ