DDM hl. m. Prahy

koordinátorka výtvarného oddělení

Veronika Rosová, MgA.
222 333 812
rosovaddmpraha.cz

Veronika vystudovala ateliér Restaurování malby na Akademii výtvarných umění. Malbě se věnovala také na Střední škole umění a designu v Brně.  Nyní studuje dálkově kurz arteterapie na Masarykově univerzitě.

Jako lektorka pracovala ve výtvarných kurzech jak s dětmi, tak dospělými. Důležitý je pro ni individuální přístup k jednotlivým studentům a celkově přátelská atmosféra v kurzech. V dětech se snaží zejména udržet a rozvíjet jejich přirozenou kreativitu. Jako restaurátorka má také znalosti malířských a kreslířských technik a dějin umění.

Můžete mě potkat také na:

Pastelka 2 / středa

Pastelka je výtvarný kroužek pro předškolní děti zaměřený na spontánní výtvarný projev. Hlavním úkolem je podněcování ...
KS
ST 14:00-15:00

Výtvarný ateliér 2 / středa

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí ...
KS
ST 15:30-17:30

Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí ...
KS
ČT 15:30-17:30

Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí ...
KS
ÚT 14:15-15:45

Pastelka 3 / čtvrtek

Pastelka je výtvarný kroužek pro předškolní děti zaměřený na spontánní výtvarný projev. Hlavním úkolem je podněcování ...
KS
ČT 14:00-15:00

Kresba, malba, grafika / děti OBSAZENO

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky. Účastníci se seznámí s klasickými tématy jako je např. ...
KS
ÚT 16:00-18:00

Kontaktní formulář
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8
222 333 888

Spojení

metro B/C – Florenc, metro B – Křižíkova
tramvaj 3, 8, 24 – Karlínské náměstí

Velká žlutá budova přímo za kostelem na Karlínském náměstí
otevírací doba: po–pá: 8:00–22:00, víkendy dle programu