DDM hl. m. Prahy

chemie

Zdenko Procházka, Ing. CSc.
776781923
prozdeseznam.cz

Můžete mě potkat také na:

Chemie P1a Milner

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických ...
SP
ÚT 17:00-19:15

Chemie P2a

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP
PO 17:30-19:45

Chemie P2b Ledvinka

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP
ST 17:00-19:15

Chemie Z1b

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a ...
SP
ST 15:00-16:30

Chemie Z1a

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a ...
SP
ÚT 15:00-16:30

Chemie P1a Milner

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických ...
SP
ÚT 17:00-19:15

Chemie P2a

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP
PO 17:30-19:45

Chemie P2b Ledvinka

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP
ST 17:00-19:15

Chemie Z1a

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a ...
SP
ÚT 15:00-16:30

Chemie Z1b

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a ...
SP
ST 15:00-16:30

Kontaktní formulář
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8
222 333 888

Spojení

metro B/C – Florenc, metro B – Křižíkova
tramvaj 3, 8, 24 – Karlínské náměstí

Velká žlutá budova přímo za kostelem na Karlínském náměstí
otevírací doba: po–pá: 8:00–22:00, víkendy dle programu