DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy


Pobočka


Věk


Zaměření


Termín

Deska

Další setkání hráčů deskových her – Deska. Akce je zdarma a je určená dětem od 4 let, které rády hrají karetní a deskové hry.
KS
26.02.2018 15:00 - 18:00
09.03.2018 15:00 - 18:00

Otvírání 2018

Obvodní přehlídka dětského divadla, ze kterého je možný postup do krajského kola.
KK
16.03.2018 09:00 - 17:00

Velikonoční dílny a vítání jara

Jak se vítalo jaro? Co všechno je třeba udělat, aby opravdu dorazilo? I to na vás čeká v sobotu 24.3.2018. K tomu proběhnou již tradiční Velikonoční dílny, kde si budou moci návštěvníci uplést pomlázku, vyzdobit kraslici či vyrobit několik roztomilých dekorací s velikonoční tematikou
KS
24.03.2018 13:00 - 17:00

Velikonoční dílna pro veřejnost

Přivítejte jaro na Stanici přírodovědců a vyrobte si s námi v rámci velikonoční dílny jarní dekoraci nebo pomlázku. Vstupné: výroba pomlázky 50 Kč, výroba jarní dekorace 70 Kč.
SP
24.03.2018 10:00 - 17:00

Vynášení Morany aneb vítání jara

Přijďte se s námi rozloučit se zimou v duchu lidových tradic! V sobotu 24. 3., od 13.00 do 17.00 ve Stejšnu. Čekají Vás výtvarné, řemeslné a hudební workshopy, pódiový program (divadlo, taneční vystoupení, drumbeny), průvod s hudbou i zpěvem zakončený vhozením Morany do řeky, lego herna, autodráha, železniční a tramvajové kolejiště a další speciality.
ST
24.03.2018 13:00 - 17:00

Nedělní výtvarné odpoledne – velikonoční dílny

Přijďte si užít velikonoční atmosféru se svými ratolestmi!
KK
25.03.2018 15:00 - 17:00

Hlavní vedoucí dětského tábora I

Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením. Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.
20.04.2018 16:00 - 22.04.2018 19:00

Zvířata a rostliny exotických ostrovů

Jarní výstava na Stanici přírodovědců
SP
23.04.2018 09:00 - 29.04.2018 18:00

Čarodějnice

Pálení čarodějnic nebo Filipojakubská noc jsou pojmenování pro poslední dubnovou noc. Ta je v České republice, ale i v jiných zemích Evropy, spojována s tzv. pálením čarodějnic. Jak je to ale s "čarodějnicemi" v exotických zemích? I to se dozvíte na Stanici přírodovědců...
SP
28.04.2018 15:00 - 18:00

Hlavní vedoucí dětského tábora II

Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením. Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.
18.05.2018 16:00 - 20.05.2018 19:00

Den dětí

Oslava dne dětí na Stanici přírodovědců.
SP
02.06.2018 10:00 - 16:00

Víkend otevřených zahrad

Stanice přírodovědců se i letos připojí k celoevropskému projektu Víkend otevřených zahrad, kdy se veřejnosti otevírají zajímavé zahrady (např. historického významu, s ekologickým přístupem, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem). Další informace naleznete také na www.vikendotevrenychzahrad.cz
SP
09.06.2018 10:00 - 10.06.2018 18:00

Krokouš aneb co se za rok urodilo

Jako rozloučení se školním rokem jsou pro děti na Stanici přírodovědců připraveny dílničky a přírodovědná stanoviště. Během odpoledne si děti také mohou vyzvednout odměny za krokouše" nasbírané během celého školního roku.
SP
13.06.2018 15:00 - 18:00