DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Malé řečniště na distanc (12 - 15 let)

Čekají tě přijímací zkoušky s pohovorem?
Chceš zlepšit svůj projev před druhými i v online prostředí?
Prezentuješ i v době online výuky svůj projekt?

Kurz prezentačních dovedností pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
Týdenní kurz vedený distančně formou krátkých videí či podcastů a závěrečné konzultace

Kurz si klade za cíl:

  • seznámit žáky s principy výstavby mluveného projevu (prezentace sebe a svých projektů)
  • kultivace verbálního i neverbálního vyjadřování (s důrazem na komunikaci přes videohovor)

Komunikace. Slovo, které dnes čteme všude. Činnost, kterou denně provádíme. Zdá se, že tak všední záležitost není žádná věda. Nebo je? Malé řečniště na distanc vám v postupných dávkách představí tipy a triky pro lepší vyjadřování, které se vám budou hodit nejen ve škole. Během sedmi dní si zkusíte rozšířit slovní zásobu, zjistíte, jak moc toho lze sdělit beze slov, ale i to, že trému lze využít ve svůj prospěch. A co taková hlasová hygiena? Že všude slyšíte jen o hygieně rukou? I o tom, jak dbát o svá mluvidla v době videohovorů, si společně povíme – každý den trošku a v době, kdy se vám to bude hodit.

Termín kurzu: 23. – 29. 11. (pondělí–pátek)

  • každý den ráno zpřístupněné video/podcast na vybrané téma (délka 5–10 min) – lze spustit kdykoli
  • každý den v rámci videa malý dílčí úkol (neřeší se na počítači)
  • témata: slovní zásoba, osnova projevu, tvorba prezentace, držení těla, mimoslovní komunikace, hlasová hygiena, práce s trémou

sobota

  • zkušenosti z předchozích dní využít pro svůj projev (délka 5–10 min)

neděle

  • individuální konzultace přes videohovor
  • sdílená platforma (MS Teams)

Přihlášením se účastník zavazuje k absolvování všech částí kurzu. Účast v kurzu je bezplatná. Počet účastníků je omezen.

Lektorka kurzu: MgA.et Mgr.Eva Hadravová
Eva Hadravová je absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU a FF UK, kde v současné době navazuje studiem doktorátu, obor obecná a srovnávací literatura. V mimoškolním čase pracuje jako elévka v Českém rozhlase, tvoří autorská divadelní představení pro školy, je vedoucí zájmových divadelních souborů a lektorkou individuální hlasové výchovy. Čtvrtým rokem pravidelně načítá audioknihy pro nevidomé v knihovně a tiskárně K. E. Macana.


Ceny a termíny

23.11.2020 00:00 - 29.11.2020 00:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři