DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Divadelní ŠESTKAfest (6 - 25 let)

Divadelní ŠESTKAfest je víkend plný divadla.


Program pro účastníky se skládá z několik částí:
 – návštěva výstavy Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel
 – divadelní představení z dílny dětských a studentských souborů
 – divadelní workshopy určené dětem a vedené zkušenými lektory: Od předmětu k loutce (lektorka MgA. Iveta Dřízhalová) Slovo – zvuk – hudba (lektorka Klára Rotterová) – inspirativní představení profesionálních souborů např. Divadlo Na háčku, Improvizační liga – společná návštěva výstavy Zámecké imaginárium bratří Formanů v Muzeu Roztoky – společné diskuze o zhlédnutých představeních – redakce festivalového časopisu

WORKSHOPY
Účastníci si mohou vybrat jeden ze tří workshopů, kterého se zúčastní. První workshop se zabývá prací s loutkou, druhý se věnuje tématu využití hudby v divadelním představení a třetí workshop – redakce – je novinářský pohled na přehlídku, kde se účastníci budou podílet na tvorbě třech čísel časopisu, který bude během přehlídky vycházet.

PŘESPÁVÁNÍ
Účastníci mají možnost přespávat přímo v budově Stanice techniků v tanečním sále. S sebou je nutné mít vlastní karimatku a spacák. Dále s sebou doporučujeme ručník, hygienické potřeby, pohodlné oblečení na převlečení pro práci ve workshopech, přezůvky.

STRAVOVÁNÍ
Pro účastníky bude zajištěno stravování na místě (snídaně, večeře) nebo v blízké restauraci (obědy). Pátek – večeře, sobota – snídaně, oběd, svačinka, večeře, neděle – snídaně, oběd. Po celou dobu bude zajištěn pitný režim.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
(příspěvek na stravování, vstupné na divadelní představení, pedagogický dozor) 350 Kč / víkend (120 Kč / jednotlivý den)

MÍSTO KONÁNÍ
Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6 - Dejvice

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Pátek 24.11.
17.00 sraz účastníků, zahájení přehlídky
17.15–18.00 seznámení účastníků
18.00–19.00 blok divadelních představení dětských a studentských souborů
19.00–19.30 večeře
19.30–20.30 inspirativní představení

Sobota 25.11.
09.00–12.00  workshopy pro účastníky
12.00–14.00  oběd
14.00–16.00  workshopy pro účastníky
16.30–18.30  návštěva výstavy Zámecké imaginárium bratří Formanů a jejich přátel
18.30–19.00  večeře
19.00–19.30  blok divadelní představení dětských a studentských souborů
19.30–20.00  diskuze o zhlédnutých představeních
20.00–21.00  představení divadelní improvizace

Neděle 26.11.
10.00–10.30  inspirativní představení
11.00–12.00  blok divadelní představení dětských a studentských souborů
12.00–13.00  oběd
13.30–15.30  blok divadelní představení dětských a studentských souborů
15.30–16.00  diskuze o zhlédnutých představeních
16.00–16.15  ukončení přehlídky


Vybavení:  oblečení na workshop, spacák, karimatku

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 350 Kč
Cena zahrnuje:  stravování, vstupné, pedagogický dozor
24.11.2017 00:00 - 26.11.2017 00:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři