DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Řečniště 2017

Řečniště je projekt určený středoškolským studentům a jejich pedagogům, který má rozvíjet komunikační schopnosti studentů.

Během tří dnů a celkem pěti seminářů si studenti osvojí základy verbální a neverbální komunikace, hlasového projevu, improvizace, debaty a argumentace.

Na závěr proběhne soutěžní klání, ze kterého vzejde novodobý Cicero.

Účast studentů je možná pouze se souhlasem školy.

Veškeré další informace a přihlášky na telefonním čísle 777 925 706 či mailu lapackova@ddmpraha.cz


Ceny a termíny

Cena za vstup:   450 Kč
06.11.2017 09:00 - 08.11.2017 16:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Podobné