DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Výtvarně-architektonická dílna

Navštívíme zajímavá místa v Karlíně, ukážeme si fotografie současných evropských měst a ta nás budou inspirovat pro vlastní architektonickou tvorbu. Společně zformujeme modelovou krajinu, navrhneme vlastní urbanismus, vyrobíme si architektonické modely.

Věk: od 13 let

Kontakt: Zuzana Kantová, kantova@ddmpraha.cz, 222 333 812

plakat vytvarne architektonicke dilny


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup:   300 Kč
Cena zahrnuje: oběd, materiál, lektor, ateliér
09.12.2017 09:00 - 17:00, 16.12.2017 09:00 - 17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)

Podobné