DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hlavní vedoucí dětského tábora II (18 - 80 let)

Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením. Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 1200 Kč
18.05.2018 16:00 - 20.05.2018 19:00


Adresa a kontakt

Ředitelství

Lektoři

Podobné