DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kurz pro oddílové vedoucí dětských táborů (15 - 80 let)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní pedagogicko-psychologické znalosti pro působení oddílového vedoucího na dětských pobytových a příměstských táborech, informace a inspiraci pro přípravu táborového programu a organizaci her. Účastníci budou seznámeni s pravidly BOZP, zásadami poskytnutí první pomoci a základními právními předpisy, kterými se práce s dětmi a mládeží řídí.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za vstup: 700 Kč
14.06.2019 15:00 - 16.06.2019 17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři