DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Čarodějnice na ST

Tradiční akce před Stanicí techniků. Aktivity, dílničky a opékání čarodějných buřtíků.

Ceny a termíny

25.04.2019 14:00 - 18:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři