DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Zápis do Centra pro předškolní děti (2 - 4 let)

Zápis k docházce do Centra pro předškolní děti (pro školní rok 2019/20) bude probíhat ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 11.00 do 12.00 hodin. Rezervace míst je možná už nyní přímo u lektorek CPD. S nimi si můžete domluvit i prohlídku prostor, krátký náhled do činnosti či osobní schůzku. CPD Klubu Klamovka je v provozu od pondělí do pátku, vždy od 8 do 13 hodin. K docházce jsou přijímány děti od tří let (případně i ty, které dosáhnou tří let do prosince 2019) se základními návyky (bez plenek) a schopností sebeobsluhy s dopomocí při jídle a oblékání.

CPD Klubu Klamovka podporuje všeobecný rozvoj dětí: pravidelné cvičení, tanečky, výtvarné a další rukodělné aktivity, prvky jógy, drobná motorická cvičení. Jednou týdně dochází logopedický preventista a zábavnou formou procvičuje s dětmi správnou výslovnost. Každý měsíc probíhají výtvarné dílny vedené odbornou lektorkou. Divadelní představení navštěvují děti také jednou za měsíc. Během školního roku pořádáme i malé výlety do okolí (vždy s aktivním tematickým programem: Vánoce, zvířátka, ...).
Vzdělávací aktivity probíhají formou projektů (lidské tělo, barvy, zvířata v lese...) Děti chodí denně ven, využíváme okolní park Klamovka k procházkám a organizovaným hrám, pro volnou hru je určeno naše dětské hřiště.

Cena: 1400 Kč/měsíc (neposkytujeme stravování, děti musí mít vlastní svačinu)
Vzhledem k zařazení CPD do zájmového vzdělávání nelze uplatnit zaplacené členství pro slevu na dani z příjmů.
Kontakt pro další dotazy, rezervaci místa a pro sjednání osobní návštěvy: Denisa Pomikálková (pomikalkova@ddmpraha.cz), Zora Marzuki (marzuki@ddmpraha.cz), 777 470 691
https://ddmpraha.cz/klamovka/Projekty_a_dalsi_aktivity/Centrum_pro_predskolni_deti


Ceny a termíny

23.05.2019 11:00 - 12:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Deska
Čarodějnice v Loděnici Vltava
Čarodějnice