DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hlavní vedoucí dětského tábora I (18 - 70 let)

Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením.
Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1200 Kč
24.04.2020 16:00 - 26.04.2020 17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Výstava fotografií Podzimní nálada
Hlavní vedoucí dětského tábora II
Kurz pro oddílové vedoucí