DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hlavní vedoucí dětského tábora II (18 - 70 let)

KURZ JE OBSAZEN. PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ NA POZICI NÁHRADNÍKA.
Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením.
Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží.

Ceny a termíny

Cena za vstup: 1200 Kč
22.05.2020 16:00 - 24.05.2020 17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Hlavní vedoucí dětského tábora I
Kurz pro oddílové vedoucí
Výstava fotografií Podzimní nálada