DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Den dětí (0 - 99 let)

Tradiční Den dětí tentokrát na téma ...

Ceny a termíny

01.06.2020 14:00 - 18:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři