DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

KontaktyDDM hl. m. Prahy
Karlínské nám. 7
186 00  Praha 8
222 333 888
ddmpraha@ddmpraha.cz


Ředitel
Bezděk Libor, Ing., Mgr.
bezdek@ddmpraha.cz, 222 333 830, 222 333 832, 777 665 533
 

Zástupci ředitele
Berenreiter David, Mgr. – zástupce ředitele pro Karlínské Spektrum
berenreiter@ddmpraha.cz, 222 333 815, 777 706 698

Coufalová Vlasta, RNDr. – zástupce ředitele pro Stanici přírodovědců
coufalova@ddmpraha.cz, 222 333 861, 777 706 592

Drábková Eva – zástupce ředitele pro Správu ubytovacích zařízení
drabkova@ddmpraha.cz, 222 333 850, 777 706 593

Friedrichová Irena, Bc. – zástupce ředitele pro Stanici techniků
irena.friedrichova@ddmpraha.cz, 222 333 871, 777 706 588

Ježková Věra, Ing. – zástupce ředitele pro ekonomiku
vera.jezkova@ddmpraha.cz, 222 333 836, 777 734 213

Nová Iveta, Mgr. – zástupce ředitele pro Klub Klamovka
nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Plachá Jana, Ing. – zástupce ředitele pro JS Zmrzlík
placha@ddmpraha.cz, 222 333 808,  777 706 587

Spieglerová Blanka, PaedDr. – zástupce ředitele pro pedagogiku
spieglerova@ddmpraha.cz, 222 333 829, 777 706 525

Václavková Žaneta, Mgr. – zástupce ředitele pro Stadion mládeže
vaclavkova@ddmpraha.cz, 222 333 880, 777 706 589

Grafička
Kronďáková Gabriela – krondakova@ddmpraha.cz, 739 980 955