DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

zástupce ředitele DDM hl. m. Prahy

David Berenreiter, Mgr.
222 333 815
777 706 698
berenreiterddmpraha.cz

Kytarista, muzikant, speciální pedagog a učitel hudby je zástupcem ředitele DDM hl. m Prahy a vede Karlínské Spektrum. Studoval oftalmopedii, etopedii a hudbu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od útlého věku se věnoval a stále věnuje hře na různé hudební nástroje, zejména na ty, které mají struny a klávesy.

Je propagátorem myšlenky, že talent je sice dobrá věc, nikoli však nutná k tomu, aby se kdokoliv naučil hrát na hudební nástroj. Hudba je tu zkrátka pro všechny, a tak hudební oddělení Karlínského Spektra nabízí ve svých kurzech a kroužcích individuální přístup pro všechny (děti, mládež a dospělé) bez rozdílu.

Vzdělání
  • Pedagogická fakulta UK 
Kurzy, školení
  • Lektor (2014)
Záliby, zájmy
  • hudba (multiinstrumentalita) 
  • filozofie
  • psychologie
  • sport 
  • politika

 

Můžete mě potkat také na:

Kytara – děti 1

Výuka kytary klasické (španělka), akustické i elektrické. Díky znalostem vývojové psychologie, psychologie hudební a ...
KS
ÚT 13:00-19:00

Ukulele – děti 1

Malý, geniální a velmi oblíbený hudební nástroj, který je sice příbuzným kytary, avšak díky tomu, že má pouze 4 struny, ...
KS
ÚT 13:00-19:00

Ukulele – dospělí 1

Malý, geniální a velmi oblíbený hudební nástroj, který je sice příbuzným kytary, avšak díky tomu, že má pouze 4 struny, ...
KS
ÚT 13:00-19:00