DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

zástupce ředitele pro JS Zmrzlík

Jana Plachá, Ing.
222 333 808
777 706 587
plachaddmpraha.cz

Pondělí - přípravný kurz A., přípravný kurz B.

Úterý - přípravný kurz A., přípravný kurz B.

Čtvrtek - poznáváme poníčky

Můžete mě potkat také na:

Jezdectví pokročilí

Pokročilí rozšiřují své jezdecké schopností, kdy koně již samostatně ovládají ve všech základních chodech, o složitější ...
JSZ
ČT 15:30-18:30