DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

zástupce ředitele pro JS Zmrzlík

Jana Plachá, Ing.
222 333 808
777 706 587
plachaddmpraha.cz