DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Oddíl Pulci (5 - 9 let) 2021/2022

Oddíl Pulci je nejmladším oddílem v Loděnici Vltava. Klade důraz na rozvoj motorických a sociálních dovedností dětí formou nepřeberného množství her na hřišti, louce, přes zimu v klubovně. Součástí náplně je i seznamování se s vodou na slepém rameni řeky Vltavy. Volitelnou součástí jsou i víkendové (především jednodenní) výlety po Praze a středních Čechách (nejsou součástí kurzovného), a to v předpokládaném rozsahu 1x za šest týdnů. O oddíl se starají tři vedoucí.
Oddíl je oproti minulým létům bez převodu. Převod zajistíme z vybrané MŠ nebo ZŠ při zájmu alespoň 6 rodičů.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ST 15:45-17:15


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné

Sportovní přípravka
Kroužek orientačního běhu 2021/22
Logohrátky