DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Vodácko-turistický oddíl - Johanité (18 - 99 let) 2021/2022

Setkávání s celoživotní láskou – hudbou a přírodou.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 20:00-22:00


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné

Malý hudebník (po)
Africké djembe - dospělí - úterý
Klavír - MAREK
Jóga pro dospělé
Housle
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – skupinka
Klavír - Barbora Pirohovičová
Tančírna - moderní výrazový tanec
Malý hudebník (út)
Kytara - pokročilí (Iveta) - skupinka