DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chmelnice - Keramika III/3.- 9.třída (9 - 15 let) 2021/2022

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ST 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Chmelnice, Praha 3
Martin Šíp, sip@ddmpraha.cz, 702 820 008

Lektoři

Sypalová Marie

Podobné

Parádní věda 2 - Stanice techniků
Modelářská kadetka (po)
Muzikál - tanec, zpěv, herectví
Kameníček pro starší
ZŠ Chmelnice - Keramika V / 1.-2.třída
Výtvarný ateliér / starší III
Poznávání přírody
Modelářská přípravka (út)
Výtvarný ateliér / starší II
Akvaristika pro pokročilé