DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN - Keramika / od 4. třídy (10 - 15 let) 2021/2022

V keramické dílně pro děti vám nabízíme nejen rodinné prostředí, ale také zkušenost s vedením začátečníků. Děti si osvojí základní techniky a metody práce s hlínou. Naučí se dekorovat keramiku, používat glazury, engoby aj. Tvůrčí keramika je zaměřena na samostatnou tvorbu s důrazem na rozvoj fantazie, výtvarného cítění a jemnou motoriku. Práce je individuální i skupinová, tak aby se děti dokázaly mezi sebou domluvit a spolupracovat. Práce s hlínou je vynikající pro děti, které se špatně soustředí, pro děti hypetaktviní, s diagnozou ADHD... Děti se při této činnosti dokáží zklidnit, významný je tedy i její relaxační účinek, který je pro děti po celodenním soustředění ve škole velmi důležitý. Lektorka Marie Sypalová je dlouhodobá interní pedagožka DDM hl. m. Prahy s velice kladným přístupem k dětem.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 15:20-16:50


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Sypalová Marie

Podobné

Keramika (po 14.30)
Chovatelství 4
Keramika / mladší I
Letečtí modeláři (pá)
Keramika / mladší II
Klavír - Jakub Horváth
Klasická kytara - Klára - dvojice žáků
Chovatelství pro starší 4
Šití na stroji pro děti - pokročilí PO
ZŠ LN - Keramika III / 1.-3. tř.