DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hudebníček (5 - 7 let)

Novinka v nabídce Klubu Klamovka – pro děti před zahájením školní docházky od 5 let a pro prvňáčky a druháky. Kroužek je určen pro děti, které by se rády věnovaly hudbě, ale dosud nemají vyhraněný zájem. V kroužku zpíváme, tančíme, seznámíme se s různými hudebními nástroji (samozřejmě si hru na nástroj vyzkouší každý). Povídáme si o různých hudebních žánrech a poslechneme si ukázky. Zazpívat nám přijde operní pěvkyně i muzikálová herečka. Máme sluch, rytmus? I to zjistíme na Hudebníčku... vše hravě a s radostí. Pro členství v kroužku nejsou potřebné žádné specifické dovednosti ani vlohy – naopak Hudebníček může ukázat cestu pro další rozvoj zájmů dítěte...


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
Cena zahrnuje:  1 lekce týdně 45 minut, 15 lekcí za pololetí
ST 16:15-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
Iveta Nová, nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Nová Iveta

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 2)
Elektronika pro nejmenší (po 15.00)
Kytara – děti – Fiala
Opona – dětský divadelní kroužek
Kašpárek – dětský divadelní kroužek
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
LEGOmechanika (čt 15.30)
Parádní věda 1 – Stanice techniků
LEGOmechanika (st 17.00)
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky