DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Karlínský večírek plný herKarlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy připravilo na pátek a sobotu, 23.–24. listopadu hrací večírek s přespáním. 
Více na: https://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/5363-53328-karlinsky-vecirek-plny-her.html